Çalışma Süresi

Çalışan Sayısı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFIİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
(dakika/ay)
İŞYERİ HEKİMİ
(dakika/ay)
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(dakika/ay)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
  • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK – MADDE 5 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342): “İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü”  ile ilgili alınan karara istinaden “Çalışan sayısı 10 kişinin altında olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurma zorunluluğu kaldırılmış ve bu yükümlülüğü İŞVEREN/VEKİLİ tarafından yürütülebileceği hükmü gerekli koşullar sağlanmasına karşın yenilenmiştir.”

  • İlgili mevzuat; “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”

 • Diğer işyerlerinde,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
   • Her 1000 çalışan ve katları için TAM ZAMANLI bir uzman ve diğer çalışanlar için kısmi süreli çalışan başına yeterli sürede uzman görevlendirilir.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
   • Her 500 çalışan ve katları için TAM ZAMANLI bir uzman ve diğer çalışanlar için kısmi süreli çalışan başına yeterli sürede uzman görevlendirilir.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
   • Her 250 çalışan ve katları için TAM ZAMANLI bir uzman ve diğer çalışanlar için kısmi süreli çalışan başına yeterli sürede uzman görevlendirilir.

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

İŞYERİ HEKİMİ AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
  • İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK – MADDE 5 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209): “İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü” ile ilgili alınan karara istinaden “Çalışan sayısı 10 kişinin altında olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İŞYERİ HEKİMİ bulundurma zorunluluğu kaldırılmış ve bu yükümlülüğü İŞVEREN/VEKİLİ tarafından yürütülebileceği hükmü gerekli koşullar sağlanmasına karşın yenilenmiştir.”

  • İlgili mevzuat; “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”

 • Diğer işyerlerinden:
  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
   • Her 2000 çalışan ve katları için TAM ZAMANLI bir uzman ve diğer çalışanlar için kısmi süreli çalışan başına yeterli sürede uzman görevlendirilir.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
   • Her 1000 çalışan ve katları için TAM ZAMANLI bir uzman ve diğer çalışanlar için kısmi süreli çalışan başına yeterli sürede uzman görevlendirilir.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
   • Her 750 çalışan ve katları için TAM ZAMANLI bir uzman ve diğer çalışanlar için kısmi süreli çalışan başına yeterli sürede uzman görevlendirilir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
  • İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK – MADDE 5 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209) “İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü” ile ilgili alınan karara istinaden “Çalışan sayısı 10 kişinin altında olan Çok Tehlikeli ve çalışan sayısına bakılmaksızın Az Tehlikeli – Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde DİĞER SAĞLIK PERSONELİ bulundurma zorunluluğu kaldırılmıştır.”

 • Diğer işyerlerinde,
  • (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
   diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

Tehlike Sınıfı

İşyerleri tehlike sınıfına göre 3′e ayrılmaktadır.
Az Tehlikeli Büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş vb. işyerleri
Tehlikeli  İmalat, kesme, boyama, servis vb. işlerin yapıldığı işyerleri
Çok Tehlikeli İnşaat, maden, tersane vb. işlerin yapıldığı işyerleri

Yukarıda yer alan faaliyetler örnek olup; kesin bilgi için lütfen tebliğe bakınız.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFI veya NACE KODUNU öğrenin!