İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine bağlı hazırladığı acil durum planına ek olarak, İlkyardım Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüğü ile "herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla" çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla İLKYARDIMCI görevlendirir.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

Az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için,
Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar,
Çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar

en az 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ndan onaylı HAYAT YILDIZI İYEM (İlkyardım Eğitim Merkezi) olarak, alanında uzman ve tecrübeli İlkyardım Eğitmenlerimiz tarafından firmanızdaki çalışanlara; mevcut veya dışarıdan gelebilecek tehlikelere öncelik verilerek hazırlanan riskler de dahil edilerek ve İlkyardım Yönetmeliğinde yer alan tüm gerekli konuları içeren, 6331 sy. Kanun dahilinde bulundurulması gereken "İlkyardım Ekibi"ne, "İlkyardım Eğitimi ve Sertifikası"nın uygun şekilde verilmesi için bizimle çalışabilirsiniz.

Acil Durum Planı dahilinde yer alan "İlkyardım Ekibi"nde görevli kişi/kişilere, HAYAT YILDIZI İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ tarafından; T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile "İlkyardımcı Kimlik Kartı ve Sertifikası" verilmektedir.

HAYAT YILDIZI İlkyardım Eğitim Merkezi olarak; kalite, güven ve hız ilkelerine göre işyerlerine talep edilen İLKYARDIM Hizmetleri uygun ve etkili şekilde verilebilmektedir.

Talebiniz doğrultusunda işyerinize alınması gereken ve isg amacının en üst seviyesine çıkması adına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması HAYAT YILDIZI OSGB tarafından sağlanabilmektedir.

Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını geliştirerek, üretimin devamlılığı ve verimin artırılması; İSG PROFESYONELLERİ (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) PAKET HİZMETİ ile daha etkin sağlanabilmektedir.

İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade etmektedir.

İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi ifade eder.

İlkyardım Eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi ifade eder.

Eğitim Süreleri ve Standartları

*İşveren, işyerinde acil durum planına ek olarak İlkyardım Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüğü ile çalışanlar arasından yeterli düzeyde ve yeterli sayıda İLKYARDIMCI bulundurmak zorundadır.

(1) Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat, (İSG KAPSAMINDA İŞYERİNDE BULUNDURULMASI GEREKEN İLKYARDIMCI EĞİTİM KOŞULU)
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED(Otomatik Eksternal Defibrilatörü) eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat, (İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilkyardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip olması şartı aranır.)

olarak düzenlenir.

(2) Eğitimlerin içeriği:

 • Genel ilkyardım bilgileri,
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 • Kanamalar,şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
 • Yaralanmalarda ilkyardım,
 • Boğulmalarda ilkyardım,
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
 • Acil taşıma teknikleri,
 • Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilkyardım,
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

konularıdır.

İlgili bazı referanslarımız…

THY - LOGO
Türk Hava Yolları

Garanti Bankası - LOGO
Garanti Bankası A.Ş.

3. Köprü - LOGO
ICA - İçtaş İnşaat

KALDE - LOGO
Kalde Klima